På Kanten – Den norske filosofifestivalen i Kragerø 2019

Tema: LYKKE

Torsdag 30. mai – søndag 2. juni

Fire dager med filosofi, litteratur, idéhistorie, sosiologi – og med alvor og skjemt, musikk og poesi. Velkommen til et møte med evige spørsmål og aktuelle problemstillinger. Sommeren begynner i Kragerø!

Følg med på denne siden for omtaler av bidragsytere og programposter.

Fullstendig program og billettsalg fra ca. 1. mai.

Sitatet til venstre er fra The Life of the Mind, Hannah Arendt.

Fra enkelte bidragsytere har vi fått tillatelse til å publisere lydfiler etter samtaler og foredrag. De er publisert under «Programposter», tidligere festivaler. Du kan også finne dem på Youtube.

Anita Leirfall

Anita Leirfall er førsteamanuensis ved Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser omfatter først og fremst Immanuel Kants teoretiske filosofi, med vekt på hans syn på rom og orientering. Leirfall har ut over dette fordypet seg i vitenskapsfilosofi, miljøetikk, rettsfilosofi og dataspillfilosofi. Hun er en av grunnleggerne av forskningsfeltet The Philosophy of Computer Games: Filosofer i virtuelle verdener (link). Leirfall har holdt en rekke foredrag i inn- og utland, og hun har vært gjesteforsker ved Harvard University, Boston University og Göttingen University. Hun […]

Arne Johan Vetlesen

Arne Johan Vetlesen (1960) er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, der han jobber med etikk og sosialfilosofi. Han har særlig vært opptatt av menneskelige relasjoner med ondskap som sentralt tema. Vetlesen studerte til magister- og doktorgraden i filosofi hos Jürgen Habermas i årene 1985-1990. Samfunnsmessige, kulturelle og politiske spørsmål står sentralt i hans forfatterskap, ikke minst med tanke på unge menneskers livssituasjon og framtidsutsikter. Gjennom årene har miljøproblemene og menneskets forhold til naturen fått stadig større plass. Han setter sitt preg på offentlig debatt blant annet som […]

Gunn Hild Lem

Gunn Hild Lem (1975) er redaksjonssjef i Store norske leksikon, forfatter og en engasjert samfunnsdebattant med stor tro på at den offentlige samtalen kan gjøre mennesker klokere. Hun har skrevet en rekke kronikker og artikler, i tillegg til å delta i debatter blant annet i NRK. Lem tar utgangspunkt i drømmen om et samfunn der humor, kunnskap og frihet er viktigere enn hudfarge, religion og tradisjon. Gunn Hild Lem er cand. mag. fra Universitetet i Oslo med fagene litteraturvitenskap, idéhistorie […]

Ingmar Meland

Ingmar Meland (1966) er utdannet filosof og medlem av filosofifestivalens faglige råd. Han har hovedfag om Edmund Husserls fenomenologi og tok doktorgraden i 2011 med en avhandling om Ernst Cassirers kulturfilosofi. Etter i flere år å ha vært tilknyttet Høgskolen i Telemark som førsteamanuensis i tverrfaglige kulturstudier, var Meland i 2013-2014 gjesteforsker ved Göteborgs universitet, samtidig med at han underviste i Examen Philosophicum ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. Siden 2016 har Meland som frilanser orientert seg mot estetikk og […]

Ole Martin Moen

Ole Martin Moen (1985) er postdoktor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han arbeider med etikk og er leder for forskningsprosjektet Hva bør ikke kunne kjøpes og selges? som er finansiert av Norges forskningsråd. I 2013 tok han doktorgraden i filosofi på en avhandling om hedonisme. Moen har i perioder vært tilknyttet Berkeley og Oxford. Sammen med to andre lærere har han etablert Humanistskolen, en ungdomsskole i Oslo som vektlegger filosofi og kritisk tenkning.