På Kanten – Den norske filosofifestivalen i Kragerø 2018 er over. 

På Kanten 2018 ble arrangert i tidsrommet 7.-10. juni og hadde som tema «Sannhet og løgn». I fire dager ble begrepene – eller dikotomiene – LØGN OG SANNHET utforsket gjennom ord, gjennom kunst, dans og musikk, og ikke minst gjennom filosofiens irrganger. Det har vært lite bullshit – begrepet som  på årets filosofisport fikk den norske betegnelsen VÅS.

Vi har invitert foredragsholderne til å komme ut fra sine ulike fagmiljøene sine for å snakke til og med andre fagfolk og helt vanlige folk om temaet.  De tok utfordringen.  Vi opplevde igjen at På Kanten inneholder både alvor og lek. Som alltid prøvde vi å være både aktuelle, generelle og allmenne, men alltid med filosofien med på laget. Mange av bidragsyterne kommer trofast igjen år etter år, men vi stifter også nye bekjentskaper, og ekstra hyggelig er det at mange gjerne kommer tilbake.

Møt sommeren på filosofifestival – velkommen tilbake til Kragerø 30. mai til 2. juni 2019!

Fra enkelte bidragsytere har vi fått tillatelse til å publisere lydfiler etter samtaler og foredrag. De vil bli publisert under «Programposter», på den enkelte programpost. Du ser de aktuelle bidragsyterne her:

Anita Leirfall

Anita Leirfall er førsteamanuensis ved Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser omfatter først og fremst Immanuel Kants teoretiske filosofi, med vekt på hans syn på rom og orientering. Leirfall har ut over dette fordypet seg i vitenskapsfilosofi, miljøetikk, rettsfilosofi og dataspillfilosofi. Hun er en av grunnleggerne av forskningsfeltet The Philosophy of Computer Games: Filosofer i virtuelle verdener (link). Leirfall har holdt en rekke foredrag i inn- og utland, og hun har vært gjesteforsker ved Harvard University, Boston University og Göttingen University. Hun […]

Aud Valborg Tønnessen

Aud Valborg Tønnessen (1964) har vært ansatt på Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo siden 1993 som stipendiat, senere førsteamanuensis og professor. Hun disputerte for doktorgraden i 2000 med avhandlingen … et trygt og godt hjem for alle.  Om kirkelederes kritikk av velferdsstaten. For tiden er hun dekan. Hennes faglige interesser er knyttet til nyere norsk kirke- og diakonihistorie. Hun har arbeidet med forholdet mellom kirke og stat knyttet til normer og velferdsstat, har forsket på internasjonalt kirkelig bistandsarbeid og på […]

Helge Høibraaten

Helge Høibraaten (født 1946) er en norsk filosof og professor ved NTNU. Han var fra 2004-2009 gjesteprofessor ved Nord-Europa-instituttet, Humboldt-universitetet i Berlin. Høibraaten har arbeidet med samfunnsteori og politisk teori, særlig i tysk tradisjon, med fokus på Jürgen Habermas og Niklas Luhmann. Høibraaten har arbeidet med sekulariseringsproblematikken, og i den forbindelse blant annet mye med verkene til Hans Blumenberg. Høibraaten har også skrevet om fiendskap og Carl Schmitts politiske ideer. 1 2011 ga han sammen med Richard Faber ut boka Henrik Ibsens Kaiser und Galiläer. Siden 1982 har Høibraaten vært leder for Vitenskapsteoretisk Forum ved NTNU.

Ingmar Meland

Ingmar Meland (1966) er utdannet filosof og medlem av filosofifestivalens faglige råd. Han har hovedfag om Edmund Husserls fenomenologi og tok doktorgraden i 2011 med en avhandling om Ernst Cassirers kulturfilosofi. Etter i flere år å ha vært tilknyttet Høgskolen i Telemark som førsteamanuensis i tverrfaglige kulturstudier, var Meland i 2013-2014 gjesteforsker ved Göteborgs universitet, samtidig med at han underviste i Examen Philosophicum ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. Siden 2016 har Meland som frilanser orientert seg mot estetikk og […]

Ole Martin Moen

Ole Martin Moen (1985) er postdoktor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han arbeider med etikk og er leder for forskningsprosjektet Hva bør ikke kunne kjøpes og selges? som er finansiert av Norges forskningsråd. I 2013 tok han doktorgraden i filosofi på en avhandling om hedonisme. Moen har i perioder vært tilknyttet Berkeley og Oxford. Sammen med to andre lærere har han etablert Humanistskolen, en ungdomsskole i Oslo som vektlegger filosofi og kritisk tenkning.

Robert Mood

Robert Mood (1958) er president i Norges Røde Kors. Han har vært general i forsvaret og leder av internasjonale oppdrag for FN og NATO. Mood er utdannet ved Befalsskolen for infanteriet (1978), Krigsskolen (1983) og US Marine Corps University i Virginia, USA (1996). I 2017 utga han boka Ansvar: Ledelse er ingen popularitetskonkurranse, I boka går Robert Mood gjennom sin 40 år lange militær- og lederkarriere i et samfunns- og lederperspektiv. I følge kritikere sender han flere spark til norske […]

Shabana Rehman Gaarder

Shabana Rehman stiller opp da Thorvald Stoltenberg dessverre fikk sykdomsforfall.Shabana Rehman Gaarder er prisbelønt performancekunster, standup-komiker, dramatiker, og spaltist. Hun markerte seg i ung alder som en sterk stemme i samfunnsdebatten. Shabana har gjennom hele sitt virke engasjert seg i kampen for likestilling, frihet og ikkevold. Nå leder hun stiftelsen «Født fri» som blant annet bekjemper æres- og skamkultur, negativ sosial kontroll, og tvangsekteskap. Hun ble nylig kåret av Dagbladet til en av Norges tolv beste kvinnelige talere! Slik begrunner […]

Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen (1962) er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og forfatter av ca. 50 bøker på norsk og engelsk. Hans bøker er oversatt til over 30 språk, og blant de mest kjente er Small Places, Large Issues – An introduction to social and cultural anthropology, Øyeblikkets tyranni, Ethnicity and Nationalism og What is Anthropology? Fra 2012 til 2017 ledet han forskningsprosjektet Overheating: An anthropological history of the early 21st century. Hans siste bøker er Fredrik Barth: En intellektuell biografi (2014, eng. utg. 2015), Overheating: An anthropology of accelerated […]

Thorvald Steen

Thorvald Steen (1954) er kjent for sitt forfatterskap og aktive engasjement for ytringsfrihet og menneskerettigheter. Siden debuten som poet i 1983 har han utgitt over 40 bøker innen forskjellige sjangrer, som romaner, skuespill, diktsamlinger, noveller, barnebøker og essays. Steen har markert seg som en av Norges mest internasjonale forfattere.  Bøkene hans er oversatt til i alt 27 språk og er utkommet i 46 land. Steen har mottatt en rekke nominasjoner og litterære priser i inn- og utland. I år har Thorvald Steen […]

Trond Berg Eriksen

Trond Berg Eriksen (1945) er professor emeritus i idehistorie ved Universitet i Oslo. Han er en av landets fremste fagformidlere og har skrevet en rekke bøker om filosofiske og idehistoriske emner. Nevnes kan bøkene om Augustin, Dante, Machiavelli, Nietzsche og Freud. Han har redigert verket Vestens Tenkere og er en av forfatterne og redaktørene av seksbindsverket Norsk idéhistorie. Han har også skrevet en serie kulturhistoriske reisebøker fra Italia. Berg Eriksen har mottatt en rekke priser for sine bøker, blant annet Brageprisen for fagboken Reisen gjennom […]