Forkanten er en forsmak på festivalen i Kragerø bibliotek

Fredag 14. februar kl 18. Fri entré.

Prof. Trond Berg Eriksen

Professor Trond Berg Eriksen vil holde et foredrag han har kalt: «Alt har sin tid». Han sier kort om dette:

Vi bruker personlige tidserfaringer for å forstå hele historien. Når vi ser eldre fotografier eller leser gamle aviser, blir vi dessuten klar over har mye som har forandret seg. Vi skjønner at vi nå er blitt helt annerledes, fordi vi engang var helt annerledes. Det er ikke slik at alt har forandret seg, mens vi fremdeles er de samme, gamle gode. Tiden er noe som vi opplever i fellesskap. Derfor går det ikke an å feire et jubileum helt alene. Vi tilhører en generasjon, om vi vil eller ikke. Det står oss ikke helt fritt å være hva som helst. Men bindingene og begrensningene oppdages gjerne først på etterskudd. Var det slik å leve for 50 år siden? Se på de klærne! Se på sveisen! Se på de bilene! Vi omgir oss med en mengde tidsmålere, så det er som regel enkelt å datere et fotografi. Alt kan være en klokke. Alt kan fungere som en kalender. Man kan holde fast et utsnitt av tiden, men skulle man holde tilbake selve tiden, slik den var, kunne ingen livsområder være uberørt.

1. amanuensis Anita Leirfall

Filosof og 1. amanuensis Anita Leirfall vil også snakke om temaet «Tid». Hun har kalt sitt foredrag «Er tiden her og nå?» og sier om sitt bidrag:

Diskusjoner rundt begrepet tid er ofte sentrert rundt våre hverdagserfaringer med travelhet og følelse av at «tiden ikke strekker til» eller at «tiden flyr». I dette foredraget vil jeg imidlertid konsentrere meg om noen filosofiske refleksjoner rundt tid med utgangspunkt i spørsmål som «hva er tid»? Og hvordan er sammenhengen mellom tiden selv og vår erfaring med den å forstå? Vi har jo ikke noe «tidsorgan», så hva er det da som gjør at vi opplever tid? Vi verken hører, ser eller føler (konkret) tiden i og for seg. Gjennom tenkningen registrerer vi imidlertid at tiden går, men er det tiden selv vi da tenker? I dette foredraget vil jeg gå inn på noen av disse spørsmålene, og gi noen forsøksvise svar underveis.

Vi håper det blir tid til  spørsmål etter foredragene. Du er i alle fall sikret  en god musikalsk opplevelse med Annika Westgaard.

NB! Denne siden er for tiden under oppdatering. Temaet «Tid» og tiden for neste festival: 4. – 7. juni 2020 stemmer, programmet og beskrivelsen av programpostene for øvrig gjelder fjorårets festival som hadde temaet «Lykke». Vi håper å få siden oppdatert rimelig snart og ønsker deg velkommen tilbake om en liten stund.

Fra enkelte bidragsytere har vi fått tillatelse til å publisere lydfiler etter samtaler og foredrag. De er publisert under «Programposter», tidligere festivaler. Du kan også finne dem på Youtube.

Anita Leirfall

Anita Leirfall er førsteamanuensis ved Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser omfatter først og fremst Immanuel Kants teoretiske filosofi, med vekt på hans syn på rom og orientering. Leirfall har ut over dette fordypet seg i vitenskapsfilosofi, miljøetikk, rettsfilosofi og dataspillfilosofi. Hun er en av grunnleggerne av forskningsfeltet The Philosophy of Computer Games. Filosofer i virtuelle verdener. Leirfall har holdt en rekke foredrag i inn- og utland, og hun har vært gjesteforsker ved Harvard University, Boston University og Göttingen University. Hun har også […]

Arne Johan Vetlesen

Arne Johan Vetlesen (1960) er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, der han jobber med etikk og sosialfilosofi. Han har særlig vært opptatt av menneskelige relasjoner med ondskap som sentralt tema. Vetlesen studerte til magister- og doktorgraden i filosofi hos Jürgen Habermas i årene 1985-1990. Samfunnsmessige, kulturelle og politiske spørsmål står sentralt i hans forfatterskap, ikke minst med tanke på unge menneskers livssituasjon og framtidsutsikter. Gjennom årene har miljøproblemene og menneskets forhold til naturen fått stadig større plass. Han setter sitt preg på offentlig debatt blant annet som […]

Egil Lothe

Egil Lothe (f. 1954) er generalsekretær (siden 2018) i trossamfunnet Buddhistforbundet. Han er utdannet ved UiO med cand.philol. grad i religionshistorie med spesialisering i buddhisme. Han ble forstander i Buddhistforbundet i 1987 og har også arbeidet i kommunal sektor med integrering av flyktninger (1987 – 2018). Han har også arbeidet nasjonalt med inter-religiøs dialog og internasjonalt med trosfrihet. Han har skrevet en rekke artikler om temaer relatert til buddhismen og også en bok om emnet. foto: Even Gran

Gunn Hild Lem

Gunn Hild Lem (1975) er redaksjonssjef i Store norske leksikon, forfatter og en engasjert samfunnsdebattant med stor tro på at den offentlige samtalen kan gjøre mennesker klokere. Hun har skrevet en rekke kronikker og artikler, i tillegg til å delta i debatter blant annet i NRK. Lem tar utgangspunkt i drømmen om et samfunn der humor, kunnskap og frihet er viktigere enn hudfarge, religion og tradisjon. Gunn Hild Lem er cand. mag. fra Universitetet i Oslo med fagene litteraturvitenskap, idéhistorie […]

Hilde Vinje

Hilde Vinje (1989) er doktorgradsstipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo, hvor hun skriver avhandling om sammenhengen mellom lykke og tid i Aristoteles’ etikk. Hun har kombinert studiebakgrunn fra filosofi og klassiske språk, og er medlem av filosofifestivalens faglige råd. Hilde Vinje holder foredraget «Én svale gjør ingen sommer.» (2019 festivalen) Foto: Arne-Fred Solbekk

Inga Bostad

Inga Bostad (1963) er professor i filosofi, forfatter og universitetspolitiker. Hun har vært direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, og har vært prorektor (2009-2013) og viserektor (2006-2009) samme sted. I 2006-2006 ledet Bostad et regjeringsoppnevnt utvalg som la frem ny formålsparagraf for barnehagen og skolen (Bostad-utvalget). Bostad leder nå et tre-årig forskningsprosjekt om den nordiske utdanningsmodellen. Inga Bostad har tidligere vært redaktør i Kritikkjournalen, forlagsredaktør i Cappelen forlag og forlagssjef i Aventura forlag. Hun har også vært […]

Ingmar Meland

Ingmar Meland (1966) er utdannet filosof og medlem av filosofifestivalens faglige råd. Han har hovedfag om Edmund Husserls fenomenologi og tok doktorgraden i 2011 med en avhandling om Ernst Cassirers kulturfilosofi. Etter i flere år å ha vært tilknyttet Høgskolen i Telemark som førsteamanuensis i tverrfaglige kulturstudier, var Meland i 2013-2014 gjesteforsker ved Göteborgs universitet. I den samme perioden hadde han også ansvaret for Examen Philosophicum ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, fram til og med 2016. Siden 2016 har […]

Jasmine Deliler og Thomas Moen

Når operasanger Jasmine Deliler og gitarist Thomas Moen deler scene er det to ulike sjangeruttrykk som møtes og utfordrer hverandre. Det blir et spennende møte med ulike musikalske uttrykk der gamle svisker får ny drakt og nye farger. Thomas er rektor på Kragerø musikkskole, og en eminent gitarist. Sopranen Jasmin startet sin musikalske karriere da hun skulle stå til konfirmasjon våren 2004, her møtte hun kantor Kjell Frigstad som skulle introdusere henne for operasanger Anders Vangen og siden den gang har […]

Joachim Solum

Kragerøgutten Joachim Solum arbeider som museumspedagog på Norsk Teknisk Museum. Gjennom ti år på museet, har han utviklet populære tilbud som Såpebobleshow og Vitenshow. Interessen for såpebobler kom etter et samarbeid mellom Teknisk museum og Experimentarium i København, om å lage Norges første såpeboblefestival. Joachim bruker såpebobler som et utgangspunkt for å lære bort realfag til barn og ungdom. Såpeboblene blåses hovedsakelig på Teknisk museum på Kjelsås i Oslo, men han har også hatt trolig verdens nordligste såpebobleshow i Tromsø, […]

Kristin Bolstad

Kristin Bolstad er komponist, vokalist og improvisasjonsutøver innenfor samtidsmusikk, kunstmusikk og elektronisk musikk. Hun har komponert musikk for ensemble som Alpaca Ensemble, Telemark Kammerorkester, danske Scenatet og canadiske Quatuor Bozzini, og musikken hennes har blitt fremført i Norge, Europa, Canada og USA. Bolstad lager også musikk til egne prosjekter, blant andre en rekke romspesifikke stykker for rom som Emanuel Vigelands mausoleum i Oslo, Neptun Sildeoljefabrikk på Melbu og James Turrells lysinstallasjon i Ekebergen i Oslo. Musikken hennes består ofte av […]

Lars Løvlie

Lars Løvlie (1938) er professor emeritus i pedagogisk filosofi ved Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Oslo. Han har vært opptatt av estetisk erfaring, moralsk oppdragelse, eksemplets makt, og «teknokulturell» dannelse, men er for tiden mest opptatt av at politisk-byråkratisk styring nå ser ut til å begrense friheten til norske skolebarn. Lykke henger sammen med frihet til å glede seg og forøke egen og andres lykke. Lykke har opptatt tenkere fra antikken av. Hva sa de gamle og hva kan vi i dag si om […]

Norges lykkeligste

er en improteater- gruppe fra Grenland, bestående av – Thomas B Lien (Norgesmester i teatersport med gruppa Bare Flaks) – Finn Stokke (sangartist og skuespiller fra Slurv og Bakkenrevyen) – Henrik B Larsen (instruktør og regissør Romeriksspillene, Tatretet Ditt, Buer B&U-teater), – Jahn Gorakh Bremdal (Stand Up komiker og Sosiale medier komiker fra Porsgrunn), – Igor Dunderovic (spellemannsnominert visesanger og dramatiker), og sist men ikke minst; – Vidar Letho (kortvokst bluesgitarist) Fra Facebook: – Storkoser meg hver gang – Improvisasjon er rett og slett veldig morsomt! – Veldig morsom gjeng. Anbefaler […]

Notto Thelle

Notto R. Thelle (f. 1941) notto.thelle@teologi.uio.no, er professor emeritus ved Det teologiske fakultet, UiO. Han arbeidet i Japan fra 1969 til 1985 ved det økumeniske Center for the Study of Japanese Religions, med særlig vekt på dialogen med buddhismen. Thelle har skrevet en rekke bøker og artikler om kristen spiritualitet, Østens religioner og alternativ spiritualitet og har gjort samtalen med buddhismen til en viktig del av sitt teologiske arbeid.  

Ole Martin Moen

Ole Martin Moen (1985) er postdoktor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han arbeider med etikk og er leder for forskningsprosjektet Hva bør ikke kunne kjøpes og selges? som er finansiert av Norges forskningsråd. I 2013 tok han doktorgraden i filosofi på en avhandling om hedonisme. Moen har i perioder vært tilknyttet Berkeley og Oxford. Sammen med to andre lærere har han etablert Humanistskolen, en ungdomsskole i Oslo som vektlegger filosofi og kritisk tenkning.

Ole Robert Sunde

Ole Robert Sunde (1952) debuterte i 1982 med diktsamlingen Hakk i hæl. Siden har han skrevet innenfor mange forskjellige genre, og er etablert som konvensjonskritisk forfatter. Sunde er i dag en av de betydeligste og mest originale stemmene i norsk samtidslitteratur. Han er blitt tildelt både Aschehougprisen og Gyldendalprisen for sitt forfatterskap, og fikk P2-lytternes romanpris i 2017 for Penelope er syk. Språket hans er fullt av lange, springende setninger, assosiasjoner, litterære referanser og innfall – Sunde er mannen som en gang skrev en roman på […]

Øyvind Rabbås

Øyvind Rabbås (1958) er professor i filosofi, UiO. Han er Mag.art. i filosofi fra UiO (1988) og PhD i filosofi fra Princeton University (1996). Rabbås forskningskompetanse ligger i antikkens filosofi, primært Platon og Aristoteles.  Systematisk har han arbeidet med etikk, men også med metodologiske og metafysiske problemstillinger.  Han har imidlertid også en generell interesse for filosofihistorie, og vil fremheve Kant og Wittgenstein som filosofer han er særlig opptatt av.  Han anser det som svært fruktbart å bedrive filosofi i skjæringspunktet mellom […]

Pernilla Kannapinn

Pernilla Kannapinn er en tysk fiolinist, vokalist og forfatter.

Randi Gunhildstad

Randi Gunhildstad (1963) er en sanger og filosof med eksistensiell nysgjerrighet.  Etter fem år på Universitetet i Oslo (2003-2008) arbeider hun med spørsmålene om hvordan livsglede kan opparbeides og kommuniseres. Hun holder konserter, foredrag og workshops blant annet på universiteter og høyskoler i inn- og utland, for politiske partier, høyskoler, kirker, aktivitetssentre, foreninger og kor. I tillegg arbeider hun med omsorg, både med ord, i handling og gjennom sangen. Mer om Randi: randigunhildstad.com

Sondre Risholm Liverød

Sondre Risholm Liverød (1979)er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Til daglig jobber han som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver også nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. I tillegg underviser han i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 gav han ut boken Selvfølelsens psykologi og nylig kom oppfølgeren som heter Jeg, meg selv og selvbildet.

Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen (1962) er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og forfatter av ca. 50 bøker på norsk og engelsk. Hans bøker er oversatt til over 30 språk, og blant de mest kjente er Small Places, Large Issues – An introduction to social and cultural anthropology, Øyeblikkets tyranni, Ethnicity and Nationalism og What is Anthropology? Fra 2012 til 2017 ledet han forskningsprosjektet Overheating: An anthropological history of the early 21st century. Hans siste bøker er Fredrik Barth: En intellektuell biografi (2014, eng. utg. 2015), Overheating: An anthropology of accelerated […]

Trond Berg Eriksen

Trond Berg Eriksen (1945) er professor emeritus i idehistorie ved Universitet i Oslo. Han er en av landets fremste fagformidlere og har skrevet en rekke bøker om filosofiske og idehistoriske emner. Nevnes kan bøkene om Augustin, Dante, Machiavelli, Nietzsche og Freud. Han har redigert verket Vestens Tenkere og er en av forfatterne og redaktørene av seksbindsverket Norsk idéhistorie. Han har også skrevet en serie kulturhistoriske reisebøker fra Italia. Berg Eriksen har mottatt en rekke priser for sine bøker, blant annet Brageprisen for fagboken Reisen gjennom […]

William Nygaard

William Nygaard (1943) siviløkonom, tidligere forlegger i Aschehoug forlag.Tidligere styremedlem i Nationaltheateret, Nationalmuseet, Dagbladet, styreleder i Den norske forleggerforening og i NRK 2010-2014. Han har arbeidet aktivt med ytringsfrihet i sitt profesjonelle liv og har de siste seks årene vært styreleder i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN frem til april i år.

Nina Witoszek

Nina Witoszek er litteraturviter, kulturhistoriker og forfatter, for tiden forskningsleder ved SUM på UiO . Tidligere har hun undervist i moderne kulturhistorie ved  National University of Ireland in Galway (1995-1997) og ved Det europeiske universitetet i Firenze (1997-1999). Hun har vært forskerstipendiat i Uppsala (1993), ved Robinson College, Cambridge (1995) og Mansfield College, Oxford (2001 og vært gjesteprofessor ved Stanford University (2010).  Hun er også skjønnlitterær forfatter. Nina Witoszek  har fått Fritt Ords pris får «å bringe østeuropeiske perspektiver inn i norsk offentlig debatt. I 2006 kåret Dagbladet henne […]