På Kanten – Den norske filosofifestivalen i Kragerø. 

I 2017 ble temaet KRISE grundig belyst, og våre dyktige bidragsytere tok opp begrepet fra ulike synsvinkler. Mer enn 1500 publikummere fikk gode opplevelser gjennom ord og gjennom kunst, i både skjemt og i alvor. Vi hadde arrangementer på Jomfruland, på Saltneven, i Kragerø biograf, på Haven restaurant og i Kragerø kirke – og som vanlig på bedehuset i Løkka, som er vår faste arena for foredrag og samtaler. I tillegg til å gi oss mye å tenke på, ble På Kanten igjen et bevis på at filosofering er et verktøy for oss alle i hverdagslivet, og ikke bare en akademisk og vanskelig tilgjengelig øvelse.

På Kanten 2018 arrangeres i tidsrommet 7.-10. juni og har som tema Sannhet og løgn.

Med «falske nyheter» og «faktasjekking» som nye ord i vokabularet vårt, har sannhet og løgn fått ny aktualitet. Men spørsmålene om hva sannhet er, og om sannhet finnes, er gamle. Er det galt å lyve? Er en løgn alltid en løgn? Som vanlig vil festivalen belyse temaet fra mange vinkler.

Møt sommeren på filosofifestival – velkommen tilbake til Kragerø!

Noen av årets bidragsyterne. (klikk på navnet for presentasjon)

Annika Maria Melinder

Annika Melinder er professor og leder for Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun har hatt flere internasjonale gjesteforskeropphold, f.eks ved Harvard Medical School, University of California, Cornell University og ved Universitetet i Padova. Annika er også psykologspesialist og arbeider ved Oslo universitetssykehus. I to perioder har hun vært medlem i Den rettsmedisinske kommisjon (DRK), og er nå leder for Fagutvalget for rettspsykologi og sakkyndighet i Norsk Psykologforening. Annika Melinders primære forskningsinteresse er kognitiv utviklingspsykologi, med spesiell vekt på emosjonell hukommelse og sosial […]

Aud Valborg Tønnessen

Aud Valborg Tønnessen (1964) har vært ansatt på Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo siden 1993 som stipendiat, senere førsteamanuensis og professor. Hun disputerte for doktorgraden i 2000 med avhandlingen … et trygt og godt hjem for alle.  Om kirkelederes kritikk av velferdsstaten. For tiden er hun dekan. Hennes faglige interesser er knyttet til nyere norsk kirke- og diakonihistorie. Hun har arbeidet med forholdet mellom kirke og stat knyttet til normer og velferdsstat, har forsket på internasjonalt kirkelig bistandsarbeid og på […]

Elin Floberghagen

Elin Floberghagen (1969) er er cand. mag. fra Universitetet i Oslo og ble 2016 ansatt som generalsekretær i Norsk Presseforbund, en paraplyorganisasjon for frie redaktørstyrte medier som redigeres etter Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Hun har vært opptatt av ytringsfrihet, offentlighetsspørsmål og etikk, og har journalistisk bakgrunn fra Østlandets Blad i Akershus. I 2003 ble hun valgt som nestleder i Norsk Journalistlag, og i 2007 ble hun valgt som organisasjonens leder. I perioden 2006–2007 var hun leder av Norsk Presseforbund.  

Thea Fjørtoft, Fjørtoft Kultur-produksjoner

Fjørtoft Kulturproduksjoner initierer og produserer scenekunst av ulike former og sammenhenger til Kunstinstitusjoner, Den Kulturelle Skolesekken, festivaler og bedriftsarrangementer. FKP ønsker å være en viktig, tydelig og synlig, kunst- og kulturleverandør, lokalt, regionalt, og nasjonalt, samt medvirke til å spre ny norsk scenekunst internasjonalt. Med deres første selvstendige produksjon «Superwoman» i 2012, vant de Gullsekken, en nasjonal utmerkelse for Beste Produksjon for Den Kulturelle Skolesekken. FKP har siden 2012 spilt over 1000 skoleforestillinger over hele landet, for ungdommer i alderen 13-15 år. […]

Gro Holm

Mange kjenner Gro Holm (1958) som stemmen fra USA der hun var korrespondent for Norsk rikskringkasting. Nå er hun tilbake i NRKs utenrikstjeneste. Hun har tidligere også vært nyhetsdirektør, utenriksredaktør, programleder i Redaksjon 21 og korrespondent i Moskva (1994–1998). For øvrig var hun stipendiat ved Sovjetunionens Vitenskapsakademi 1987-88. Holm er utdannet cand.mag. med blant annet statsvitenskap, sosialøkonomi og historie i fagkretsen.

Ilona Buraka

Kunstneren Ilona Buraka er utdannet arkitekt og har mastergrad i pedagogikk. Hun driver med dukkedesign, dukkelaging og figurteater. Ilona har vært medlem av UNIMA Norge fra 2015. Hun drev barnefigurteater og jobbet med Latvisk Statsdukketeater i Riga. Hun har nå bodd i Kragerø i fem år, hvor hun har laget og vist sine egne nonverbale forestillinger for barn og voksne. Ilona Buraka har hatt oppdrag for DKS i Porsgrunn og flere oppdrag for skoler i Kragerø. I 2017 hadde hun utstillinger i Kittelsenhuset i Kragerø, […]

Julie Wilhelmsen

Julie Wilhelmsen er seniorforsker på NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt. Hun har doktorgrad i statsvitenskap og arbeider med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, radikalisering av islam i Eurasia og kritiske sikkerhetsstudier. De to Tsjetsjenia-krigene etter Sovjetunionens fall har vært sentrale tema i Wilhelmsens forskning. Wilhelmsen er en aktiv deltaker i den offentlige debatten om internasjonal politikk og var i 2012-2016 medredaktør for tidsskriftet Internasjonal Politikk. I 2014-2015 var hun medlem av regjeringens Ekspertgruppe for forsvaret av Norge.