På Kanten – Den norske filosofifestivalen i Kragerø. 

I 2017 ble temaet KRISE grundig belyst, og våre dyktige bidragsytere tok opp begrepet fra ulike synsvinkler. Mer enn 1500 publikummere fikk gode opplevelser gjennom ord og gjennom kunst, i både skjemt og i alvor. Vi hadde arrangementer på Jomfruland, på Saltneven, i Kragerø biograf, på Haven restaurant og i Kragerø kirke – og som vanlig på bedehuset i Løkka, som er vår faste arena for foredrag og samtaler. I tillegg til å gi oss mye å tenke på, ble På Kanten igjen et bevis på at filosofering er et verktøy for oss alle i hverdagslivet, og ikke bare en akademisk og vanskelig tilgjengelig øvelse.
På Kanten 2018 arrangeres i tidsrommet 7.-10. juni og har som tema Sannhet og løgn. Med «falske nyheter» og «faktasjekking» som nye ord i vokabularet vårt, har sannhet og løgn fått ny aktualitet. Men spørsmålene om hva sannhet er, og om sannhet finnes, er gamle. Er det galt å lyve? Er en løgn alltid en løgn? Som vanlig vil festivalen belyse temaet fra mange vinkler.

Møt sommeren på filosofifestival – velkommen tilbake til Kragerø!

Anita Leirfall

Anita Leirfall er førsteamanuensis ved Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser omfatter først og fremst Immanuel Kants teoretiske filosofi, med vekt på hans syn på rom og orientering. Leirfall har ut over dette fordypet seg i vitenskapsfilosofi, miljøetikk, rettsfilosofi og dataspillfilosofi. Hun er en av grunnleggerne av forskningsfeltet The Philosophy of Computer Games: Filosofer i virtuelle verdener (link). Leirfall har holdt en rekke foredrag i inn- og utland, og hun har vært gjesteforsker ved Harvard University, Boston University og Göttingen University. Hun […]

Aud Valborg Tønnessen

Aud Valborg Tønnessen (1964) har vært ansatt på Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo siden 1993 som stipendiat, senere førsteamanuensis og professor. Hun disputerte for doktorgraden i 2000 med avhandlingen … et trygt og godt hjem for alle.  Om kirkelederes kritikk av velferdsstaten. For tiden er hun dekan. Hennes faglige interesser er knyttet til nyere norsk kirke- og diakonihistorie. Hun har arbeidet med forholdet mellom kirke og stat knyttet til normer og velferdsstat, har forsket på internasjonalt kirkelig bistandsarbeid og på […]

Ilona Buraka

Kunstneren Ilona Buraka er utdannet arkitekt og har mastergrad i pedagogikk. Hun driver med dukkedesign, dukkelaging og figurteater. Ilona har vært medlem av UNIMA Norge fra 2015. Hun drev barnefigurteater og jobbet med Latvisk Statsdukketeater i Riga. Hun har nå bodd i Kragerø i fem år, hvor hun har laget og vist sine egne nonverbale forestillinger for barn og voksne. Ilona Buraka har hatt oppdrag for DKS i Porsgrunn og flere oppdrag for skoler i Kragerø. I 2017 hadde hun utstillinger i Kittelsenhuset i Kragerø, […]

Inga Bostad

Inga Bostad (1963) er professor i filosofi, forfatter og universitetspolitiker. Hun har vært direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, og har vært prorektor (2009-2013) og viserektor (2006-2009) samme sted. I 2006-2006 ledet Bostad et regjeringsoppnevnt utvalg som la frem ny formålsparagraf for barnehagen og skolen (Bostad-utvalget). Inga Bostad har tidligere vært redaktør i Kritikkjournalen, forlagsredaktør i Cappelen forlag og forlagssjef i Aventura forlag. Hun har også vært aktiv skribent i en rekke publikasjoner, blant annet kritiker i […]

Petter Dahlgren

Petter Dahlgren er gitarist, vokalist, låtskriver og produsent. Hans altoppslukende interesse for gitaren førte etter hvert til studier ved NISS og Paul McCartney´s LIPA. Etter endt utdanning jobbet Petter en periode (2002-07) som session musiker i England. Her kjørte han landet på kryss og tvers. Siden 2007 har Petter hatt fødebyen Kragerø som base. Her har han satt opp eget studio, og i 2011 ble endelig Petter Dahlgrens første soloalbum, ´Waves´ (Bliip Music) en realitet til god kritikk: Petter Dahlgrens musikk […]

Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen (1962) er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og forfatter av ca. 50 bøker på norsk og engelsk. Hans bøker er oversatt til over 30 språk, og blant de mest kjente er Small Places, Large Issues – An introduction to social and cultural anthropology, Øyeblikkets tyranni, Ethnicity and Nationalism og What is Anthropology? Fra 2012 til 2017 ledet han forskningsprosjektet Overheating: An anthropological history of the early 21st century. Hans siste bøker er Fredrik Barth: En intellektuell biografi (2014, eng. utg. 2015), Overheating: An anthropology of accelerated […]

Trond Berg Eriksen

Trond Berg Eriksen (1945) er professor emeritus i idehistorie ved Universitet i Oslo. Han er en av landets fremste fagformidlere og har skrevet en rekke bøker om filosofiske og idehistoriske emner. Nevnes kan bøkene om Augustin, Dante, Machiavelli, Nietzsche og Freud. Han har redigert verket Vestens Tenkere og er en av forfatterne og redaktørene av seksbindsverket Norsk idéhistorie. Han har også skrevet en serie kulturhistoriske reisebøker fra Italia. Berg Eriksen har mottatt en rekke priser for sine bøker, blant annet Brageprisen for fagboken Reisen gjennom […]