På Kanten – Den norske filosofifestivalen i Kragerø. 

I 2017 ble temaet KRISE grundig belyst, og våre dyktige bidragsytere tok opp begrepet fra ulike synsvinkler. Mer enn 1500 publikummere fikk gode opplevelser gjennom ord og gjennom kunst, i både skjemt og i alvor. Vi hadde arrangementer på Jomfruland, på Saltneven, i Kragerø biograf, på Haven restaurant og i Kragerø kirke – og som vanlig på bedehuset i Løkka, som er vår faste arena for foredrag og samtaler. I tillegg til å gi oss mye å tenke på, ble På Kanten igjen et bevis på at filosofering er et verktøy for oss alle i hverdagslivet, og ikke bare en akademisk og vanskelig tilgjengelig øvelse.

På Kanten 2018 arrangeres i tidsrommet 7.-10. juni og har som tema «Sannhet og løgn».

Med «falske nyheter» og «faktasjekking» som nye ord i vokabularet vårt, har sannhet og løgn fått ny aktualitet. Men spørsmålene om hva sannhet er, og om sannhet finnes, er gamle. Er det galt å lyve? Er en løgn alltid en løgn? Som vanlig vil festivalen belyse temaet fra mange vinkler.

Møt sommeren på filosofifestival – velkommen tilbake til Kragerø!

Noen av årets bidragsyterne. (klikk på navnet for presentasjon)

Anita Leirfall

Anita Leirfall er førsteamanuensis ved Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser omfatter først og fremst Immanuel Kants teoretiske filosofi, med vekt på hans syn på rom og orientering. Leirfall har ut over dette fordypet seg i vitenskapsfilosofi, miljøetikk, rettsfilosofi og dataspillfilosofi. Hun er en av grunnleggerne av forskningsfeltet The Philosophy of Computer Games: Filosofer i virtuelle verdener (link). Leirfall har holdt en rekke foredrag i inn- og utland, og hun har vært gjesteforsker ved Harvard University, Boston University og Göttingen University. Hun […]

Inga Bostad

Inga Bostad (1963) er professor i filosofi, forfatter og universitetspolitiker. Hun har vært direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, og har vært prorektor (2009-2013) og viserektor (2006-2009) samme sted. I 2006-2006 ledet Bostad et regjeringsoppnevnt utvalg som la frem ny formålsparagraf for barnehagen og skolen (Bostad-utvalget). Inga Bostad har tidligere vært redaktør i Kritikkjournalen, forlagsredaktør i Cappelen forlag og forlagssjef i Aventura forlag. Hun har også vært aktiv skribent i en rekke publikasjoner, blant annet kritiker i […]

Ingmar Meland

Ingmar Meland (1966) er utdannet filosof og medlem av filosofifestivalens faglige råd. Han har hovedfag om Edmund Husserls fenomenologi og tok doktorgraden i 2011 med en avhandling om Ernst Cassirers kulturfilosofi. Etter i flere år å ha vært tilknyttet Høgskolen i Telemark som førsteamanuensis i tverrfaglige kulturstudier, var Meland i 2013-2014 gjesteforsker ved Göteborgs universitet, samtidig med at han underviste i Examen Philosophicum ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. Siden 2016 har Meland som frilanser orientert seg mot estetikk og […]

Jostein Gaarder

Jostein Gaarders bøker er solgt i eventyrlige opplag over hele verden. Den internasjonale suksessen begynte med filosofiromanen Sofies verden (1991) som fikk en utbredelse som savner sidestykke i norsk litteraturhistorie. Romanen er oversatt til mer enn seksti språk og solgt i 45 millioner eksemplarer. Også de andre romanene hans for barn, ungdom og voksne har nådd lesere i nesten alle land. Gaarder har i flere år vært medlem av festivalens faglige råd. På grunn av et viktig oppdrag kan han i år ikke […]

Randi Gunhildstad

Randi Gunhildstad (1963) er en sanger og filosof med eksistensiell nysgjerrighet.  Etter fem år på Universitetet i Oslo (2003-2008) arbeider hun med spørsmålene om hvordan livsglede kan opparbeides og kommuniseres. Hun holder konserter, foredrag og workshops blant annet på universiteter og høyskoler i inn- og utland, for politiske partier, høyskoler, kirker, aktivitetssentre, foreninger og kor. I tillegg arbeider hun med omsorg, både med ord, i handling og gjennom sangen. Mer om Randi: randigunhildstad.com

Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen (1962) er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og forfatter av ca. 50 bøker på norsk og engelsk. Hans bøker er oversatt til over 30 språk, og blant de mest kjente er Small Places, Large Issues – An introduction to social and cultural anthropology, Øyeblikkets tyranni, Ethnicity and Nationalism og What is Anthropology? Fra 2012 til 2017 ledet han forskningsprosjektet Overheating: An anthropological history of the early 21st century. Hans siste bøker er Fredrik Barth: En intellektuell biografi (2014, eng. utg. 2015), Overheating: An anthropology of accelerated […]

Trond Berg Eriksen

Trond Berg Eriksen (1945) er professor emeritus i idehistorie ved Universitet i Oslo. Han er en av landets fremste fagformidlere og har skrevet en rekke bøker om filosofiske og idehistoriske emner. Nevnes kan bøkene om Augustin, Dante, Machiavelli, Nietzsche og Freud. Han har redigert verket Vestens Tenkere og er en av forfatterne og redaktørene av seksbindsverket Norsk idéhistorie. Han har også skrevet en serie kulturhistoriske reisebøker fra Italia. Berg Eriksen har mottatt en rekke priser for sine bøker, blant annet Brageprisen for fagboken Reisen gjennom […]