På Kanten – Den norske filosofifestivalen i Kragerø 2019

For filosofifestivalen innledes året med ForKanten, som i år foregår på Kragerø bibliotek fredag 8. februar kl 19-21.

Sitatet til venstre fra Lord Byron var Nietzsches yndlingssitat. Idéhistoriker Trond Berg Eriksen (Morgenbladets ‘Etiker’) vil ha dette som utgangspunkt i sitt foredrag «Knowledge is sorrow» om forholdet mellom kunnskap og lykke. Filosofene Anita Leirfall og Ingmar Meland skal også gi oss en forsmak på årets tema – LYKKE.

Gratis adgang.  Velkommen til en annerledes fredagskveld!

ForKanten,  Kragerø bibliotek fredag 8. februar 2019 kl 19-21

Møt sommeren på filosofifestival – lykkelig på bryggekanten i Kragerø 30. mai til 2. juni 2019!

Kanskje kan denne prisvinnende animasjonsfilmen av Steve Cutts fortelle noe om lykke?

Fra enkelte bidragsytere har vi fått tillatelse til å publisere lydfiler etter samtaler og foredrag. De er publisert under «Programposter», tidligere festivaler. Du kan også finne dem på Youtube.

Anita Leirfall

Anita Leirfall er førsteamanuensis ved Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser omfatter først og fremst Immanuel Kants teoretiske filosofi, med vekt på hans syn på rom og orientering. Leirfall har ut over dette fordypet seg i vitenskapsfilosofi, miljøetikk, rettsfilosofi og dataspillfilosofi. Hun er en av grunnleggerne av forskningsfeltet The Philosophy of Computer Games: Filosofer i virtuelle verdener (link). Leirfall har holdt en rekke foredrag i inn- og utland, og hun har vært gjesteforsker ved Harvard University, Boston University og Göttingen University. Hun […]

Ingmar Meland

Ingmar Meland (1966) er utdannet filosof og medlem av filosofifestivalens faglige råd. Han har hovedfag om Edmund Husserls fenomenologi og tok doktorgraden i 2011 med en avhandling om Ernst Cassirers kulturfilosofi. Etter i flere år å ha vært tilknyttet Høgskolen i Telemark som førsteamanuensis i tverrfaglige kulturstudier, var Meland i 2013-2014 gjesteforsker ved Göteborgs universitet, samtidig med at han underviste i Examen Philosophicum ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. Siden 2016 har Meland som frilanser orientert seg mot estetikk og […]

Trond Berg Eriksen

Trond Berg Eriksen (1945) er professor emeritus i idehistorie ved Universitet i Oslo. Han er en av landets fremste fagformidlere og har skrevet en rekke bøker om filosofiske og idehistoriske emner. Nevnes kan bøkene om Augustin, Dante, Machiavelli, Nietzsche og Freud. Han har redigert verket Vestens Tenkere og er en av forfatterne og redaktørene av seksbindsverket Norsk idéhistorie. Han har også skrevet en serie kulturhistoriske reisebøker fra Italia. Berg Eriksen har mottatt en rekke priser for sine bøker, blant annet Brageprisen for fagboken Reisen gjennom […]