Anita Leirfall er førsteamanuensis ved Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser
omfatter først og fremst Immanuel Kants teoretiske filosofi, med vekt på hans syn på rom og orientering.
Leirfall har ut over dette fordypet seg i vitenskapsfilosofi, miljøetikk, rettsfilosofi og dataspillfilosofi. Hun
er en av grunnleggerne av forskningsfeltet The Philosophy of Computer Games:

Filosofer i virtuelle verdener (link).

Leirfall har holdt en rekke foredrag i inn- og utland, og hun har vært gjesteforsker ved Harvard University, Boston University og Göttingen University. Hun har også vært mangeårig leder av Norsk Kant-selskap, og er nåværende nestleder. Leirfall har publisert en rekke artikler knyttet til Kants teoretiske filosofi. For mer informasjon: LINK1 og  LINK2.