Inga Bostad (1963) er professor i filosofi, forfatter og universitetspolitiker. Hun har vært direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, og har vært prorektor (2009-2013) og viserektor (2006-2009) samme sted.

I 2006-2006 ledet Bostad et regjeringsoppnevnt utvalg som la frem ny formålsparagraf for barnehagen og skolen (Bostad-utvalget).

Inga Bostad har tidligere vært redaktør i Kritikkjournalen, forlagsredaktør i Cappelen forlag og forlagssjef i Aventura forlag. Hun har også vært aktiv skribent i en rekke publikasjoner, blant annet kritiker i flere dagsaviser og i NRK. Hun har utgitt flere fag- og lærebøker innen filosofi og beslektede fagområder. Hun er mest kjent for sitt engasjement innen pedagogisk filosofi, dannelse og skeptisisme, samt norsk filosofi, særlig Arne Næss og Petter Wessel Zapffe. De siste årene har hun arbeidet med rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne og med pedagogisk filosofi. Henne nyeste bok har tittelen Å se seg spørrende omkring. Introduksjon til en ny pedagogisk filosofi (2017). Hun er med i festivalens faglige råd.