Kaja Melsom (1975) er cand.philol. i filosofi fra Universitetet i Oslo i 2004. I hovedfagsoppgaven skrev hun om frihetsbegrepet hos de tre franske filosofene Sartre, Merleau-Ponty og Derrida. Hun er videreutdannet innen filosofisk samtalepraksis ved Norsk Selskap for Filosofisk Praksis og har introdusert den filosofiske samtalen som refleksjonsverktøy i en rekke bedrifter og organisasjoner. De senere år har Kaja arbeidet som seniorrådgiver i livssyn og etikk i Human-Etisk Forbund. Hun har også kåsert jevnlig i God Helg på NRK P1, og er i dag fast medlem av Verdibørsens filosofipanel på NRK P2. Kaja har bidratt på festivalen siden oppstart, og ble medlem av Rådet for den norske filosofifestivalen sommeren 2008.

Kaja Melsom kom nylig ut med boken Den fordømte friheten på Gyldendal. Boken er  et oppgjør med dagens selvrealiseringstyranni.