Kaja Melsom (1975) er cand.philol. i filosofi fra Universitetet i Oslo i 2004. I hovedfagsoppgaven skrev hun om frihetsbegrepet hos de tre franske filosofene Sartre, Merleau-Ponty og Derrida. Hun er videreutdannet innen filosofisk samtalepraksis ved Norsk Selskap for Filosofisk Praksis og har introdusert den filosofiske samtalen som refleksjonsverktøy i en rekke bedrifter og organisasjoner. De senere år har Kaja arbeidet som seniorrådgiver i livssyn og etikk i Human-Etisk Forbund. Hun har også kåsert jevnlig i God Helg på NRK P1, og er i dag fast medlem av Verdibørsens filosofipanel på NRK P2. Kaja har bidratt på festivalen mange ganger siden oppstarten i 2008, og var i en årrekke medlem av festivalens råd.

Kaja Melsom ga i 2017  ut med boken Den fordømte friheten på Gyldendal. Boken er  et oppgjør med dagens selvrealiseringstyranni. Den tittelen hadde jo passet mitt i blinken som et foredrag på festivalen, men vi anbefaler heller folk å kjøpe boken, for Melsom skal holde et foredrag om frihetsbegrepet hos den franske filosofen Jean-Paul Sartre. Dette er en del av en bolk hvor tre nåværende filosofer ser på frihetsbegrepet hos tre kjente historiske filosofer.