Odin Lysaker (f. 1976) er filosof og professor i etikk ved Universitetet i Agder. Han har en ph.d. i filosofi fra Universitetet i Oslo. Lysakers interesser er særlig etikk, politisk filosofi og sosialfilosofi. Han forsker for øyeblikket på klimaetikk, ytringsfrihet og irregulær migrasjon. Lysaker har publisert en rekke artikler og bøker, og blant hans siste utgivelser er boken Menneskeverdets politikk: Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet. I tillegg holder han jevnlig foredrag og deltar i det offentlige ordskiftet.