Per Erik Schulze begynte i Natur og Ungdom i 1987 som ung aktivist for å redde kragerøbanen fra nedleggelse og fortsatte som tønnegraver og giftjeger. Seinere har han i forbindelse med utdannelse drevet som feltbiolog og er nå er erfaren fagrådgiver i Naturvernforbundet.

Schulze er utdannet marinbiologi fra James Cook University i Australia og Universitetet i Oslo. Han har vist et usedvanlig og bredt miljøengasjement og blitt en autoritet med stor faglig tyngde på svært mange miljørelaterte fagområder. Han sitter i kommunestyret i Kragerø som Miljøpartiet de grønnes første representant.

Per Erik Schulze fikk Miljøringenprisen i 2015.