Thomas Hylland Eriksen (1962) er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og forfatter av ca. 50 bøker på norsk og engelsk. Hans bøker er oversatt til over 30 språk, og blant de mest kjente er Small Places, Large Issues – An introduction to social and cultural anthropologyØyeblikkets tyranniEthnicity and Nationalism og What is Anthropology? Fra 2012 til 2017 ledet han forskningsprosjektet Overheating: An anthropological history of the early 21st century. Hans siste bøker er Fredrik Barth: En intellektuell biografi (2014, eng. utg. 2015), Overheating: An anthropology of accelerated change (2016) og Boomtown: Runaway globalisation on the Queesland. coast (2018).

Thomas Hylland Eriksen har forsket på samspillet mellom kulturell dynamikk og sosial endring i komplekse samfunn, og har bl.a. ledet større forskningsprosjekter i Norge. Han arbeider innenfor et globalt, komparativt perspektiv, og bruker antropologiens metoder til å analysere globale endringsprosesser knyttet til identitet, økonomi og miljø.

Thomas Hylland Eriksen har mottatt en rekke priser for sin formidling, og mottok i 2017 Universitetet i Oslos forskningspris. I 2005 spilte han i filmen Thomas Hylland Eriksen og historien om origamijenta. Han er medlem av festivalens faglige råd