Helgard Mahrdt (1953) er en tyskfødt norsk litteraturviter og filosof. Hennes faglige interesser omfatter opplysningstiden (Immanuel Kant), fenomenologi & eksistensfilosofi og politisk filosofi.

Mahrdt er spesialist på Hannah Arendt. I 2005 ga hun ut korrespondansen mellom Hannah Arendt og Alfred Kazin (Samtiden 1/2005) I 2011 redigerte hun sammen med Lene Auestad boken Handling, frihet, humanitet – møter med Hannah Arendt (Tapir forlag).  Året etter, 2012, utga hun Hannah Arendt – politisk dannelse og reflekterende dømmekraft i Norsk Filosofisk Tidsskrift. I 2017 skrev hun forord til Makt og vold – tre tekster av Hannah Arendt i norsk oversettelse (Cappelens upopulære) og organiserte (sammen med Geir Aaserud) visningen av filmen VITA ACTIVA og tilhørende paneldebatt i februar på Kunstnernes hus i Oslo.

Les mer om Helgard Mahrdt: http://www.uv.uio.no/iped/personer/vit/helgardm/index.html