Mange kjenner Gro Holm (1958) som stemmen fra USA der hun var korrespondent for Norsk rikskringkasting. Nå er hun tilbake i NRKs utenrikstjeneste. Hun har tidligere også vært nyhetsdirektør, utenriksredaktør, programleder i Redaksjon 21 og korrespondent i Moskva (1994–1998).

For øvrig var hun stipendiat ved Sovjetunionens Vitenskapsakademi 1987-88. Holm er utdannet cand.mag. med blant annet statsvitenskap, sosialøkonomi og historie i fagkretsen.