Arild Isaksen (født 1953 i Kragerø) har arbeidet i Kirkens Nødhjelp siden 1984.  Han hadde i en årrekke ansvaret for logistikk og innkjøpskontoret ved hovedkontoret i Oslo. Fra 2005 til 2012 var han beredskapsleder i organisasjonen med ansvar for en rekke store nødhjelpsoperasjoner, blant annet jordskjelv i Pakistan og i Haiti, krig i Libanon og Libya og orkaner i Bangladesh og Myanmar.  Isaksen er nå seniorrådgiver/humanitær koordinator med fokus på beredskap og samarbeid med internasjonale organisasjoner.

Arild Isaksen har også arbeidet ved Sjømannskirken i New York, og er nå inne i sin annen periode som menighetsrådsleder i Fjellhamar menighet i Lørenskog.