Kalle Moene norsk økonom og professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hans viktigste arbeidsfelt har vært fordelingsspørsmål og sammenlikning av økonomiske institusjoner. Siden 2002 har Kalle Moene vært knyttet til Centre for the Study of Civil War ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

I 2011 ble Moene tildelt Norges Forskningsråds formidlingspris «for sin evne til å forklare komplekse økonomiske spørsmål på en forståelig måte» og samme år ble han tildelt Akademikerprisen. I 2016 ble han tildelt forskningsutmerkelsen Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning.