Olav Eikeland (1955) er arbeidsforsker, filosof og professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Han har tidligere vært seniorforsker og instituttsjef ved Arbeidsforskningsinstituttet og prodekan for FoU ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved HiOA. Eikeland er dr. philos. i eldre gresk filosofi.

Blant hans publikasjoner er Erfaring, dialogikk og politikk; et begrepshistorisk og filosofisk bidrag til rekonstruksjonen av empirisk samfunnsvitenskap, doktorgradsavhandling, Universitetsforlaget, 1997 og The Ways of Aristotle – Aristotelian Phrónêsis, Aristotelian Philosophy of Dialogue, and Action Research, Bern: Peter Lang Publishers, 2008