Henning Hagerup (1959) er norsk forfatter, oversetter og litteraturkritiker. For sin virksomhet som litteraturkritiker har han fått Kritikerprisen som årets kritiker 1994 og Olav Dalgards kritikerpris 2003.

Alf van der Hagen har gitt ut samtaler med Henning Hagerup i boka Leseren 2017. Hagerup har en enorm lesekapasitet og kan fransk, italiensk, latin, tysk, engelsk og spansk. Den nye samtaleboken med Alf van der Hagen handler først og fremst om litteratur.

– Det viktigste med boken er litteraturens enorme betydning for menneskers liv. Litteraturen kan hjelpe oss til å bli bedre kjent med oss selv, og den kan skape større forståelse for andre mennesker, sier Hagerup.