Ole O. Moen (1940) er en norsk historiker med USA som spesialfelt. Han er professor emeritus i nordamerikastudier ved Universitetet i Oslo og er leder av Am Fact/ Ole O. Moen.

Moen har utgitt sju bøker på norsk om amerikansk kultur, historie og politikk og har utover det vært forfatter og medforfatter av en rekke fagbøker og artikler. Moen ble i 2010 tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sitt arbeid med å gjøre amerikansk kultur og historie kjent for nordmenn.