Hva skjer når den friheten våre foreldre og besteforeldre kjempet for, blir vår fiende?

Filosof Ole Jacob Madsen snakker med filosof  Kaja Melsom om hennes nye bok Den fordømte friheten. Et oppgjør med selvrealiseringstyranniet  

Bokas påstand er at jo mer frihet vi skaffer oss og jo flere valgmuligheter vi får, desto mindre frie blir vi. Vi har masse fritid, men blir stadig mer stressa. Og jo mer vi fokuserer på romantikk og sex, desto mer strever vi med forholdene våre. Eksempler fra hverdagslivet viser hvordan våre feilaktige forestillinger om frihet fører oss inn i ufrihet og uro.

Fredag 26.5. Løkka kl. 15:30. Bill. kr. 100.