Autoritære politiske strømninger er et fremtredende trekk ved vår samtid. Høyrepopulistiske bevegelser brer om seg og øker i makt og innflytelse i den vestlige verden. Det nåværende politiske klimaet kjennetegnes ved økende nasjonalisme og etnosentrisme, av idealisering av det nasjonalstaten har definert som innenfor grensene for ‘vi’et’ og nedvurdering og fientlighet overfor de som betraktes som ‘andre’. Foredraget diskuterer hva som utgjør tiltrekningen til bevegelser med fascistiske trekk. Adornos analyse av propagandaens manipulasjon gjør bruk av Freud for å forstå de irrasjonelle kreftene den utnytter. Foredraget vil belyse dennes aktualitet for dagens situasjon.

Fredag 26.5. Løkka kl.13:00. Bill. kr. 100.