Marianne Walderhaug har siden oktober 2006 jobbet som filosof i Bjørgvin fengsel, hvor hun har filosofiske samtaler og filosofigrupper med innsatte. Noe som har blitt tydelig for henne, er at det man fra et utenfraperspektiv kan tolke som opplagte løsninger og svar, indre sett kan foregå på helt andre premisser. Blant annet kan det å stå overfor valget mellom å være kriminell eller ”streit” erfares som et valg mellom det å være en respektert person i kriminelle miljøer, og det å leve nederst på samfunnets rangstige. Refleksjoner rundt begreper som normalitet, respekt, frihet og identitet har synliggjort hva som står på spill for kriminelle i deres eksistensielle dilemmaer. I dette foredraget blir vi tatt med inn i noen refleksjoner rundt dette fra de kriminelles egne perspektiver.

Fredag 26.5. Løkka kl. 17:00. Bill. kr. 100.