Foredraget tar for seg en del eksempler fra norske aviser på hvordan saker «krisemaksimeres» gjennom feil bruk av statistikk, ved at vi overfokuserer på «problematiske holdninger» i enkeltgrupper i befolkningen uten å ta et steg tilbake og sammenligne med hva «alle andre» mener om samme sak, om hvorfor det meste av det vi leser om helseforskning i media er feil, og kanskje litt om hva «fake news» er og ikke er.

Lørdag 27.5. Løkka kl. 19:30  kr. 100.