Kristi Himmelfartsdag blir det tur. Da settes fokuset på undertemaet «Klimakrise». Marinbiolog og rådgiver i Naturvernforbundet Per-Erik Schulze får med seg filosof og professor i etikk Odin Lysaker og forsker/førstelektor ved BI Per Espen Stoknes på tur gjennom skjærgården og ut til Velhuset på Jomfruland. De tre skal samtale om og holde foredrag om de miljø- og klimautfordringene vi står overfor, med utgangspunkt i skjærgården og livet i sjøen. Hva krever disse utfordringene av oss, og hvordan lever vi med de forandringene vi ikke kan gjøre noe med?
 Ferja Gamle Kragerø vil frakte bidragsytere og tilhørere på runden mellom øyer og skjær og ut til moreneøya. Det vi har sett på veien, blir gjenstand for kommentarer og innlegg fra de fire inviterte bidragsyterne, som alle er svært opptatt av miljø- og klimaspørsmål – hver på sin måte. Per-Erik Schulze er den lokalkjente. Per Espen Stoknes har nettopp gitt ut boka «Hva vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming» på norsk. Stoknes er spesielt opptatt av hvordan vi mennesker reagerer på klimakrisen og de psykologiske og filosofiske perspektivene ved dette. Odin Lysaker forsker for tiden på klimaetikk. Samtalen ledes av kulturviter Marit Laland.

Torsdag 25.5. Ferje fra Kragerø kl. 10:00 Tilbake i Kragerø kl. 15:00. 

Pris: Med ferjetur kr. 200.

Jomfrulandsbillett til arrangement på Velhuset – uten transport. Kl. 11:30-13:30.  Kr. 150.