Vår tid kjennetegnes av akselererte endringer og uforutsigbarhet. Ingen spådde den siste finanskrisen før den var en realitet; få hadde trodd at Storbritannia ville forlate EU og at Trump ville bli president; polisen smelter enda raskere enn tidligere antatt — og vi tar tre ganger så mange fotografier i 2017 som vi gjorde i 2011. Hvordan henger disse endringene sammen, og innebærer de en gigantisk, trehodet krise for menneskeheten? Foredraget tar for seg krisebegrepet og gir en samtidsdiagnose.

Fredag 26.5. på Saltneven. Ferje fra Kragerø kl. 10:30, retur til kl. 12.45. Bill. inkl. ferje kr 100.