Lene Auestad er en norsk filosof og forfatter. Hennes faglige interesser omfatter etikk og kritisk teori, psykoanalyse, sosial og politisk teori. Hun har fokusert på forståelse av fordommer og sosial eksklusjon, særlig i boken Respect, Plurality, and Prejudice: A Psychoanalytical and Philosophical Enquiry into the Dynamics of Social Exclusion and Discrimination, London: Karnac, 2015.
I 2017 har hun utgitt Shared Traumas, Silent Loss, Public and Private Mourning (Karnac) og oversatt tre tekster av Hannah Arendt til den norske utgivelsen Makt og vold (Cappelens upopulære).
Hun grunnla den tverrfaglige og internasjonale konferanseserien Psychoanalysis and Politics i 2010, som holder årlige konferanser om aktuelle temaer i ulike europeiske land.
Les mer om Lene Auestad: http://www.lawritings.net