Skal vi tro den nordnorske filosofen Peter Wessel Zapffe (1899–1990), er skuffelsen uunngåelig for den som oppriktig leter etter meningen med livet. Tilværelsens hensikt er ikke tilgjengelig for mennesket, og som et vesen med et naturgitt behov for å finne svar på livets store spørsmål, er dette en erkjennelse som både smerter og forstyrrer. I Zapffes univers fører denne erkjennelsen til en skjellsettende oppvåkning, og fører med seg frustrasjon, lidelse og melankoli. Det eneste løsningen, hevder han, er et forplantningsopphør som lar kommende generasjoner slippe å oppleve samme eksistensielle nederlag. Gjør Zapffe rett i dette? I foredraget legger Hilde frem Zapffes teori om det tragiske i tilværelsen, og foreslår en ny tolkning av mulighetene som ligger i krisen.

Lørdag 27.5. kl. 17:00 Løkka Bill. kr. 100.