Hva er viktigst – økonomiens elendighet eller elendighetens økonomi? Noen hevder at økonomene har skylden for det meste og at økonomiens elendighet derfor er viktigst – den bidrar jo til verdens elendighet. Foredraget diskuterer påstandene og argumenterer for at

  1. en bedre forståelse av elendighetens økonomi er avgjørende for å forstå de mange krisene i verden – alt fra hungersnød til finansielle kriser;
  2. elendighetens økonomi også krever innsikt fra tradisjonell økonomi;
  3. samspillet mellom politikk og økonomi er avgjørende for å forstå hva som grunnleggende sett ligger bak de fleste akutte problemer – verdens ulikhetskrise

Lørdag 27.5. kl. 18:15 Løkka Bill. kr. 100.