Verden står overfor sin største humanitære krise siden FN ble dannet i 1945. Dette sa Stephen O’Brien, FNs nødhjelpssjef, i mars 2017. Han har i lengre tid advart mot en massiv sultkatastrofe på grunn av lang tids tørke i landene Sør-Sudan, Somalia, Nigeria og området rundt Tsjadsjøen og Jemen. Felles for alle landene er krig, konflikt og klimaendringer. Over 20 millioner mennesker er truet av sult, og 1,4 millioner barn risikerer å dø av sult bare i år. Foredraget vil handle om hvordan en norsk bistandsorganisasjon som Kirkens Nødhjelp med utgangspunkt i prinsippene om humanitet, upartiskhet, nøytralitet og uavhengighet arbeider med de utfordringene vi står overfor, hvordan arbeidet organiseres og stiller spørsmålet: nytter det å hjelpe?

Søndag 28.5. kl. 12:15 Løkka Bill. kr 100.