Filosof Ole Martin Moen er transhumanist og en mann med omstridte synspunkter på mellom annet prostitusjon, styrt forbedring av menneskets genmateriale og aktiv dødshjelp. Derfor også en aktiv debattant. Han har kalt de ville dyrenes lidelser en av de største kriser i vår tid, og foreslår drastiske tiltak for å bøte på dette. Her diskuterer han med filosof Morten Tønnessen, leder av Minding Animals Norge, som fremmer det tverrfaglige fagfeltet Human-Animal-Studies. Han er opptatt av samspillet mellom mennesker og dyr, og skrev sin doktorgrad om miljøfilosofi og norsk ulveforvaltning.

Fredag 26.5. kl. 18:15 Løkka Bill. kr. 100.