Fjørtoft Kulturproduksjoner initierer og produserer scenekunst av ulike former og sammenhenger til kunstinstitusjoner, Den kulturelle skolesekken, festivaler og bedriftsarrangementer.

FKP ønsker å være en viktig, tydelig og synlig kunst- og kulturleverandør, lokalt, regionalt og nasjonalt, samt medvirke til å spre ny norsk scenekunst internasjonalt.

For sin første selvstendige produksjon, «Superwoman» i 2012, vant de Gullsekken, en nasjonal utmerkelse for Beste produksjon for Den kulturelle skolesekken.

FKP har siden 2012 spilt over 1000 skoleforestillinger over hele landet for ungdom i grunnskole og videregående skole.

Se https://fkprods.com/ for mer om Fjørtoft Kulturproduksjoner.