Alf Petter Høgberg (1971) er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har fordypet seg i selskapsrett, garantirett og kontraktsrett. Han har vært forskningsdekan siden 2013.

Høgberg ble i 1999 ansatt som forsker ved Institutt for offentlig rett, og skrev i denne perioden en rapport innenfor faget straffeprosess. I tiden 1999-2005 var han ansatt i advokatfirmaet Wikborg Rein. Fra 2001-2009 var Høgberg formann i Norsk forening for rettsfilosofi, og fra 2003-2006 norsk redaktør for det nordiske juridiske tidsskriftet Retfærd. Høgberg var nordisk hovedredaktør for Retfærd mellom 2007 og 2010.