Annika Melinder er professor og leder for Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun har hatt flere internasjonale gjesteforskeropphold, f.eks ved Harvard Medical School, University of California, Cornell University og ved Universitetet i Padova. Annika er også psykologspesialist og arbeider ved Oslo universitetssykehus. I to perioder har hun vært medlem i Den rettsmedisinske kommisjon (DRK), og er nå leder for Fagutvalget for rettspsykologi og sakkyndighet i Norsk Psykologforening.

Annika Melinders primære forskningsinteresse er kognitiv utviklingspsykologi, med spesiell vekt på emosjonell hukommelse og sosial kognisjon. Forskningen inkluderer utvikling av hukommelse, empati og overordnede kontrollfunksjoner. I anvendt sammenheng knyttes hennes forskning til vitnepsykologiske temaer (avhør, påvirkningsfaktorer på legale aktører og på fornærmede og mistenkt) såvel som til kliniske temaer (effekter av stress og trauma på kognitive funksjoner).

I løpet av en 9-års-periode har hun hentet inn over 40 millioner kroner til forskningen ved UiO.