Helge Høibraaten (født 1946) er en norsk filosof og professor ved NTNU. Han var fra 2004-2009 gjesteprofessor ved Nord-Europa-instituttet, Humboldt-universitetet i Berlin.

Høibraaten har arbeidet med samfunnsteori og politisk teori, særlig i tysk tradisjon, med fokus på Jürgen Habermas og Niklas Luhmann. Høibraaten har arbeidet med sekulariseringsproblematikken, og i den forbindelse blant annet mye med verkene til Hans Blumenberg.

Høibraaten har også skrevet om fiendskap og Carl Schmitts politiske ideer. 1 2011 ga han sammen med Richard Faber ut boka Henrik Ibsens Kaiser und Galiläer.

Siden 1982 har Høibraaten vært leder for Vitenskapsteoretisk Forum ved NTNU.