Robert Mood (1958) er president i Norges Røde Kors. Han har vært general i forsvaret og leder av internasjonale oppdrag for FN og NATO. Mood er utdannet ved Befalsskolen for infanteriet (1978), Krigsskolen (1983) og US Marine Corps University i Virginia, USA (1996).

I 2017 utga han boka Ansvar: Ledelse er ingen popularitetskonkurranse, I boka går Robert Mood gjennom sin 40 år lange militær- og lederkarriere i et samfunns- og lederperspektiv. I følge kritikere sender han flere spark til norske ledere, og spesielt politikere som han mener er for kortsiktige i sin ledelse og delvis uten prinsipper.

Robert Mood ble tildelt Fritt Ords Pris for 2016 «for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet”.