Jostein Gripsrud (1952) er professor (dr. philos) i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har publisert artikler og bøker om teater, medieteori/ -historie, medie-/kultursosiologi, offentlighetsteori/-historie, medie-/kulturpolitikk, film, tv, populærkultur og journalistikk. Gripsrud har vært gjesteforsker og -professor ved bla. a. UCLA og Université de Paris II. Han var International Francqui Professor ved Vrije Universiteit Brussel i 2011 og er p.t. Helsingin Sanomaat Fellow ved Helsinki Collegium for Advanced Studies.

Gripsrud har ledet en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og er p.t. leder for SCANPUB, om den offentlige samtalen om innvandring i Skandinavia fra 1970 til i dag. Gripsrud har vært medlem av den norske UNESCO-kommisjonen, leder av Allmennkringkastingsrådet og bl.a. leder for en utredning av populærmusikkens plass i kulturpolitikken. Gripsrud er aktiv mediekommentator og var i over 12 år spaltist i Dagens Næringsliv. Våren 2003 sendte NRK Gripsruds TV-serie Kulturell Uorden i 6 episoder. Han er redaktør for Allmenningen. Historien om norsk offentlighet, (Universitetsforlaget 2017). Gripsrud er aktiv bruker av og diskusjonsdeltaker i sosiale medier.