Ingmar Meland (1966) er utdannet filosof og medlem av filosofifestivalens faglige råd. Han har hovedfag om Edmund Husserls fenomenologi og tok doktorgraden i 2011 med en avhandling om Ernst Cassirers kulturfilosofi.

Etter i flere år å ha vært tilknyttet Høgskolen i Telemark som førsteamanuensis i tverrfaglige kulturstudier, var Meland i 2013-2014 gjesteforsker ved Göteborgs universitet, samtidig med at han underviste i Examen Philosophicum ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo.

Siden 2016 har Meland som frilanser orientert seg mot estetikk og kunstfilosofi, innen en kulturfilosofisk ramme, og våren 2018 var han på veien med Den kulturelle skolesekken som filosofisk samtaleleder i forestillingen Tracks.