Foredrag av Aud Valborg Tønnesen
Hvordan kan vi snakke meningsfullt om sannhet, når sannheten forfaller i subjektivitet, alternative posisjoner eller regelrett løgn? I dette foredraget vil jeg nærme meg disse spørsmålene ved hjelp av teologien og kirkehistorien, som på den ene siden er fylt opp av troen på den ene Sannheten og på den andre siden gjennompreget av strider mellom alternative fremstillinger av sannhet og av løgnen som sannhetens stedige følgesvenn. Kanskje kan vi lære litt av teologenes omgang med sannhet i en tid preget av referanser til ‘fake truth’, ‘alternative truth’ og ‘post truth’?

Løkka fredag 8. juni kl. 12:30   Hør foredraget på youtube.