Hva skjer når angsten for avvik i det å være et menneske, blir fortiet for familie, venner og for samfunnet rundt en?

Vi møter Thorvald Steen i samtale med filosof Inga Bostad om hans forfatterskap og om hans siste bok: Det hvite badehuset (2017). I denne boken gir Thorvald Steen oss en tankevekkende og relevant historie om angsten for avvik, om forakt og selvforakt.

Thorvald Steen er kjent for sitt lange og brede forfatterskap og for sitt aktive engasjement for ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Løkka lørdag 9. juni kl. 13:15   Se samtalen på youtube