Når vi diskuterer følelsesladde temaer, kan det være vanskelig å tenke klart. I dette foredraget gir Ole Martin Moen eksempler på verktøy fra filosofien som vi kan bruke for å tenke og diskutere klarere, ryddigere og ærligere om temaer som provoserer oss. Han vil se på ulike måter å bruke tankeeksperimenter på, ulike måter man kan teste sine egne standpunkter og ulike måter å få bedre diskusjoner, spesielt innenfor etikk.

Løkka lørdag 9. juni kl. 18:15   Se foredraget på youtube her.