Om sitt foredrag sier Trond Berg Eriksen: «Nietzsche, ja: Hans tema er illusjoner og bedrag som forutsetning for kunsten, særlig musikken, men også litteraturen og billedkunsten. Verkets oppgave er å skape illusjoner for å fremstille noe som nettopp ikke finnes. ‘Den dyktigste kunstner er den dyktigste løgner’, sier han. Derfor har kunstteoriene alltid tematisert forholdet mellom løgn og sannhet, illusjoner og virkelighet. Nietzsches begrep om ‘skapende løgner’ viser en side av problemet som gjerne oversees.»

Løkka fredag 8. juni kl. 15:00   Les foredraget her. Løgnen som moralsk og filosofisk problem

Se foredraget på youtube https://www.youtube.com/watch?v=gzBATfGNdds&t