«Rask og langsom kunnskap i informasjonssamfunnet.» Thomas Hylland Eriksens foredrag på Saltneven i år vil handle om hvordan skillet mellom sannhet og usannhet blir utydelig på grunn av akselerasjonen i kunnskapsproduksjon, kunnskapsforbruk, meningsutveksling og synsing i det moderne samfunnet. Da blir det nødvendig å se nærmere på sannhetens produksjonsvilkår.

Saltneven fredag 8. juni kl. 10:30   Kobling til artikkel i Morgenbladet

Forkortet versjon av foredraget i Verdibørsen NRKp2