Propaganda, sensasjonsjournalistikk og falske nyheter er kjente fenomener opp gjennom historien, og misbruk av fakta har vært anvendt siden antikken. Hva er det som særpreger dagens mediebilde, hvor sosiale medier er så dominerende i nyhetene? Hvor går grensene mellom ytringsfrihet, politisk og sosial diskurs og bevisst feilinformering? Hvem har ansvar for framstilling av såkalte fakta, og hva kjennetegner «alternative fakta» og «postfaktuell» debatt, det vil si diskusjoner der følelser og retorikk er viktigere enn saklige argumenter?

I panelet for denne debatten sitter høyt kvalifiserte damer: NRK-journalist Gro Holm gjestet filosofifestivalen i fjor og kommer tilbake i år. Hun har vært korrespondent både i Moskva og Washington. Russland-ekspert Julie Wilhelmsen er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og kjent fra bl.a. NRK-debatter, og Elin Floberghagen er generalsekretær i Norsk Presseforbund. Debatten blir ledet av filosof Inga Bostad.

Løkka fredag 8. juni kl. 16:15   Billetter kr. 180