Tracks handler om å våge å følge sin egen vei. Tracks’ komplekse uttrykk representerer vår stadig mer fragmenterte og kaotiske virkelighet, så full av muligheter, men som også kan overvelde og dermed passivisere oss. Å finne seg selv, å kjenne seg selv, og å velge sin egen vei blant alle tilrettelagte veier og allerede etablerte systemer, er kanskje mer utfordrende enn noen gang? Tracks tematiserer denne problemstillingen gjennom inntrykk for mange sanser: her handler det om å leve seg inn i kunsterfaringen og tørre å tenke.

En kortere, spesialtilpasset versjon av Tracks er en del av arrangementet i Kragerø Biograf torsdag kl 18:00. I etterkant av forestillingen inviterer filosof Ingmar Meland til en filosofisk samtale/diskusjon med publikum som tar utgangspunkt i den kunstneriske opplevelsen og refleksjoner rundt festivalens tema «Sannhet og løgn».