Karikaturtegneren Einarson virket for Samfundspartiet i Norge på  1930-tallet. Et kristenanarkistisk  parti med et revolusjonært  program –  helt på siden av etablerte verdier.  De var representert på  Stortinget  i to perioder fram til krigen – med mange morsomme innspill.
Utstillingen åpner med foredraget «Når en penn blir lagt ned» av Oddvar Einarson. Vi skal se på hva de sto for og hvordan de ble møtt. Etter  hvert ble  de også tilintetgjort med ganske effektive metoder. Hva  slags  argumenter og midler ble brukt  den gang – for å nøytralisere en   brysom politisk bevegelse?  Løgnen som politisk redskap i vår nære  fortid.

Cowork Kragerø (ved Øybrua). Utstillingsåpning og foredrag torsdag 7.  juni kl 17:00. Billetter kr. 130

Rusleboaksjonen – innsamlingsaksjonen med mål om å renovere Odd  Einarsons rullende atelier – samarbeider med Filosofifestivalen om  utstillingen, som blir åpen under hele festivalen.