I denne samtalen mellom Annika Melinder og Alf Petter Høgberg problematiseres såkalte falske minner som fenomen ut fra både et psykologisk og et rettslig perspektiv. Falske minner er særlig et problem innen rettspleien, der så vel tiltalte som parter og vitner er spesielt utsatt. I samtalen får vi høre om årsaken til falske minner, løgn og manglende minner og om faktorer som innebærer risiko for at slike minner dukker opp. Hvordan håndteres falske minner rettslig, og hvordan bør man legge til rette for å unngå problemer med disse?

Løkka lørdag 9.6. kl 17:00 Billetter kr 130