Filosof Anita Leirfall tar oss med inn i noen Kant-inspirerte refleksjoner i sitt foredrag om «Sannhet, løgn og ‘bullshit’».  De som var på ForKanten i februar hadde gleden av å høre Anitas alltid like spennende foredrag, ofte inspirert av Immanuel Kant, der hun blant annet introduserte fenomenet ‘bullshit’ og sa at: «Jeg skal avrunde denne diskusjonen rundt sannhet og løgn med å introdusere et mindre kjent fenomen knyttet til diskusjonen rundt sannhet og løgn, nemlig fenomenet ‘bullshit’. De fleste tenker nok at dette er en ikke-teknisk term, brukt mer allment på mennesker som snakker tull eller ren skittprat, men ‘bullshit’ har etter hvert blitt en del av den filosofiske fagterminologien, og da især når temaet er sannhet og løgn.»

«I Kants etikk er det nettopp vår måte å forholde oss til sannheten på, gjennom vårt moralske sinnelag, som står på spill», sier Anita. I dette foredraget vil hun blant annet reflektere over om begrepet ‘bullshit’ passer inn i Kants sinnelagsetiske ramme.

Løkka, lørdag 9. juni kl. 15:45 Hør foredraget på youtube.