Torsdag 7. juni kommer sanger og filosof Randi Gunhildstad for fjerde gang til Kragerø skole i forbindelse med festivalen. Hun vil snakke om hvordan livsglede kan bli et aktivt valg, som en motreaksjon til hvordan samfunnet/verden forholder seg til sannhet og løgn. Hvis våre forbilder/politikere behandler sannhet og løgn lemfeldig, hvordan skal vi da lære barn og ungdom å handle riktig og bli dugelige mennesker som kan tenke selv?

Randi vil vise fram skillet mellom teori og praksis slik at det blir tydelig at handling ikke bare kan snakkes om for at vi skal kunne handle riktig i en gitt situasjon; vi må «øve, øve, jevnt og trutt og tappert, det er tingen. Født som helt, født som mester, nei det ble dog ingen. Mot og kraft det vinnes litt og litt om senn.»

Det blir morsomme og ettertenksomme praktiske øvelser i forhold til å utvikle rett handling til rett tid, eller utvikle fronesis, som Aristoteles ivret for. Antigone kommer fram fra en gresk tragedie for å fortelle oss om virkelig stort mot.