Onsdag 29. mai kommer sanger og filosof Randi Gunhildstad for femte gang til Kragerø skole i forbindelse med festivalen. Hun vil snakke med elevene om hvordan livsglede kan bli et aktivt valg.