Anita Leirfall er førsteamanuensis ved Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser omfatter først og fremst Immanuel Kants teoretiske filosofi, med vekt på hans syn på rom og orientering. Leirfall har ut over dette fordypet seg i vitenskapsfilosofi, miljøetikk, rettsfilosofi og dataspillfilosofi. Hun er en av grunnleggerne av forskningsfeltet The Philosophy of Computer Games.

Filosofer i virtuelle verdener.

Leirfall har holdt en rekke foredrag i inn- og utland, og hun har vært gjesteforsker ved Harvard University, Boston University og Göttingen University. Hun har også vært mangeårig leder av ”Norsk Kant-selskap”, og er nåværende nestleder. Anita Leirfall er ”Section Editor” i tidsskriftet ”Journal of the Philosophy of Games” https://www.journals.uio.no/index.php/JPG

Leirfall har publisert en rekke artikler knyttet til Kants teoretiske filosofi. For mer informasjon: https://sites.google.com/site/anitaleirfall/home og  http://www.uib.no/en/persons/Anita.Leirfall.

Hun vil i år samtale med Tommy Sørbø i tillegg til å holde et foredrag om frihetsbegrepet hos Kant.