Arne Johan Vetlesen (1960) er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, der han jobber med etikk og sosialfilosofi. Han har særlig vært opptatt av menneskelige relasjoner med ondskap som sentralt tema. Vetlesen studerte til magister- og doktorgraden i filosofi hos Jürgen Habermas i årene 1985-1990.

Samfunnsmessige, kulturelle og politiske spørsmål står sentralt i hans forfatterskap, ikke minst med tanke på unge menneskers livssituasjon og framtidsutsikter. Gjennom årene har miljøproblemene og menneskets forhold til naturen fått stadig større plass. Han setter sitt preg på offentlig debatt blant annet som spaltist i Klassekampen siden 2004, og er en ettertraktet foredragsholder i inn- og utland.

Vetlesen har gitt ut over 20 bøker, nå sist Hva skal vi svare våre barn?

Les mer om Arne Johan Vetlesen her: https://www.apollon.uio.no/portretter/2017/4_portrett-arne-johan-vetlesen.html

Arne Johan Vetlesen skal være med på samtalen om frihet sammen med Hannah Winther og Robert Mood Søndag 29.5 kl 11:00

Foto: (https://www.hf.uio.no/ifikk/personer/vit/filosofi/fast/arnejv/)