Inga Bostad (1963) er professor i filosofi, forfatter og universitetspolitiker. Hun har vært direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, og har vært prorektor (2009-2013) og viserektor (2006-2009) samme sted.

I 2006-2006 ledet Bostad et regjeringsoppnevnt utvalg som la frem ny formålsparagraf for barnehagen og skolen (Bostad-utvalget). Bostad leder nå et tre-årig forskningsprosjekt om den nordiske utdanningsmodellen.

Inga Bostad har tidligere vært redaktør i Kritikkjournalen, forlagsredaktør i Cappelen forlag og forlagssjef i Aventura forlag. Hun har også vært aktiv skribent i en rekke publikasjoner, blant annet kritiker i flere dagsaviser og i NRK. Hun har utgitt flere fag- og lærebøker innen filosofi og beslektede fagområder. Hun er mest kjent for sitt engasjement innen pedagogisk filosofi, dannelse og skeptisisme, samt norsk filosofi, særlig Arne Næss og Petter Wessel Zapffe. De siste årene har hun arbeidet med rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne og med pedagogisk filosofi. Henne nyeste bok har tittelen «Å høre hjemme i verden. Introduksjon til en pedagogisk hjemstedsfilosofi» (2021). Hun er med i festivalens faglige råd og har bidratt på samtlige festivaler siden oppstarten i 2008. I år er tittelen på hennes foredrag «Utdanning til frihet?. De pedagogiske paradoksene»