Ingmar Meland (1966) er utdannet filosof og medlem av filosofifestivalens faglige råd. Han har hovedfag om Edmund Husserls fenomenologi og tok doktorgraden i 2011 med en avhandling om Ernst Cassirers kulturfilosofi.

Etter i flere år å ha vært tilknyttet Høgskolen i Telemark som førsteamanuensis i tverrfaglige kulturstudier, var Meland i 2013-2014 gjesteforsker ved Göteborgs universitet. I den samme perioden hadde han også ansvaret for Examen Philosophicum ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, fram til og med 2016.

Siden 2016 har Meland som frilanser orientert seg mot estetikk og kunstfilosofi, innen en kulturfilosofisk ramme. Våren 2018 var han på veien med Den kulturelle skolesekken som filosofisk samtaleleder i forestillingen ”Tracks”. Han er emneansvarlig for Retorikk og kommunikasjonsetikk ved Høyskolen Kristiania i Oslo og fra høsten 2018 er han professor II ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Ingmar skal i år lede samtalen «Friedrich Schelling – Om menneskets frihet» Til ære for Stian Grøgaard i Løkka lørdag 28.5 kl 16:30