Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder.

I 2016 ga Sondre Risholm Liverød ut boken Selvfølelsens psykologi, og i 2017 kom boken Jeg, meg selv og selvbildet. I 2018 ble Psykologens journal publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter ”SinnSyn”. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. Blant mye annet interessant kan du finne foredragene han har hatt tidligere på Filosofifestivalen.

Liverød vil i år holde et foredrag som kommer inn på problematikken rundt menneskets frie vilje. I tillegg vil han som vanlig delta på filosofisport og holde et eget innlegg i tilknytning til et kvelds-arrangement med «litt løsere snipp».