Thomas Hylland Eriksen (1962) er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og forfatter av ca. 50 bøker på norsk og engelsk. Hans bøker er oversatt til over 30 språk, og blant de mest kjente er Small Places, Large Issues – An introduction to social and cultural anthropologyØyeblikkets tyranniEthnicity and Nationalism og What is Anthropology? Fra 2012 til 2017 ledet han forskningsprosjektet Overheating: An anthropological history of the early 21st century. Hans siste bøker er Fredrik Barth: En intellektuell biografi (2014, eng. utg. 2015), Overheating: An anthropology of accelerated change (2016) og Boomtown: Runaway globalisation on the Queesland. coast (2018).

Thomas Hylland Eriksen har forsket på samspillet mellom kulturell dynamikk og sosial endring i komplekse samfunn, og har bl.a. ledet større forskningsprosjekter i Norge. Han arbeider innenfor et globalt, komparativt perspektiv, og bruker antropologiens metoder til å analysere globale endringsprosesser knyttet til identitet, økonomi og miljø.

Thomas Hylland Eriksen har mottatt en rekke priser for sin formidling, og mottok i 2017 Universitetet i Oslos forskningspris. I 2005 spilte han i filmen Thomas Hylland Eriksen og historien om origamijenta. Han er medlem av festivalens faglige råd.

Våren 2018 startet han podcasten «Hyllands verden»

Hylland Eriksen var en av initiativtagerne til filosofifestivalen og har bidratt i alle år. Han har også vært med i festivalens faglige råd siden oppstarten. I år bidrar han i en samtale med Jostein Gaarder torsdag kveld, med et foredrag på Skåtøy kafe, fredag formiddag og i filosofisport lørdag kveld.