Frafall!! Trond Berg Eriksen (1945) er professor emeritus i idehistorie ved Universitet i Oslo. Han er en av landets fremste fagformidlere og har skrevet en rekke bøker om filosofiske og idehistoriske emner. Nevnes kan bøkene om Augustin, Dante, Machiavelli, Nietzsche, Freud og Den fromme spotteren om Søren Kierkegaard. Han har redigert verket Vestens Tenkere og er en av forfatterne og redaktørene av seksbindsverket Norsk idéhistorie. Han har også skrevet en serie kulturhistoriske reisebøker fra Italia.

Berg Eriksen har mottatt en rekke priser for sine bøker, blant annet Brageprisen for fagboken Reisen gjennom helvete, Dantes Inferno. Han er også en sentral stemme i norsk samfunnsdebatt og har vært fast skribent i Morgenbladet. Trond Berg Eriksen er medlem av festivalens faglige råd og har selv vært en trofast foredragsholder på de aller fleste festivalene.